Recombinant proteins from milk, Pilot studies with transgenic mice expressing human GM-CSF and erythropoietin

Lääketieteessä ja teollisuudessa tarvittavia hyötyproteiineja voidaan tuottaa DNA-tekniikoiden avulla bakteereissa, hiivoissa, sienissä, kasveissa, eläinsoluviljelmissä ja muuntogeenisisssä eläimissä. Tuotanto-organismin valinta riippuu tuotettavan proteiinin käyttötarkoituksesta, tuotantokustannuksista, tarvittavasta määrästä ja tuotettavan proteiinin ilmiasusta. Monet tuotettavat proteiinit vaativat ilmiasuunsa monimutkaisia synteesinjälkeisiä muokkauksia, joita ainoastaan eläinsolut kykenevät tekemään oikein. Eläinsolujen viljely on kallista ja esim. terapeuttiseen käyttöön tarkoitetut soluviljelyssä tuotetut proteiinit ovat hyvin arvokkaita. Viime vuosikymmenen kehitys geeninsiirto- ja yhdistelmä-DNA-tekniikoissa on tuonut siirtogeeniset eläimet vaihtoehdoksi soluviljelmille monimutkaisten proteiinien tuottamisessa. Tässä tutkimuksessa kehitettiin siirtogeenisiä eläinmalleja ihmisen valkosolu-(GM-CSF) ja punasolukasvutekijän (EPO) tuottamiseksi maitoon.

ISBN-10:
951-781-722-3
Kieli:
eng
Sivumäärä:
60 s.
Tekijät:
Korhonen Veli-Pekka
Tuotekoodi 019208
18,16 €