In vivo microdialysis as a tool to study the release of histamine and cyclic GMP in the rat brain

Useat keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet muokkaavat hermonvälityksen eri vaiheita vaikuttamalla synaptiseen tiedonvälitykseen. Aivojen välittäjäaineiden tutkiminen on tärkeää niiden roolin selvittämiseksi fysiologisissa ja patologisissa tilanteissa: näin saadaan tietoa elimistön toimintamekanismeista, joiden tunteminen on tärkeää uusien lääkeaineiden kehittämiseksi keskushermoston eri sairauksien hoitoon. In vivo mikrodialyysi-tekniikka yhdistettynä herkkiin analyysimenetelmiin mahdollistaa neurokemiallisten reaktioiden seuraamisen eri aivoalueilta elävästä aivokudoksesta. In vivo mikrodialyysi-menetelmä perustuu tutkittavalle aivoalueelle asetettuun puoliläpäisevään kalvoon, jota huuhdellaan fysiologisella liuoksella. Aivoalueella olevat pienet molekyylit siirtyvät kalvon sisäpuolelle ja näin kerätyistä pienistä näytemääristä voidaan seurata välittäjäaineiden vapautumista hermonpäätteistä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä. Väitöskirjatyön tarkoituksena oli tutkia in vivo mikrodialyysi-menetelmällä erilaisten lääkeaineiden vaikutuksia histamiinin vapautumiseen nukutetun rotan hypotalamuksessa sekä kehittää menetelmää uudentyyppisten kaasumaisten viestimolekyylien, kuten typpioksidin ja hiilimonoksidin, tutkimiseen.

ISBN-10:
951-781-573-5
Kieli:
eng
Sivumäärä:
73 s. + liitteet
Tekijät:
Laitinen Kirsti
Tuotekoodi 019064
18,16 €