Biomonitoring and renal effects of alkoxyalcohols and their acetates among silkscreen printers

Väitöskirjatyössä selvitettiin työntekijöiden altistumista alkoksialkoholeille ja niiden asetaateille, jotka tunnetaan myös nimellä glykolieetterit ja niiden asetaatit. Nämä aineet ovat erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta käyttökelpoisia moneen tarkoitukseen. Erityisesti vesiliukoisuus yhdistettynä hyviin liuotinomaisuuksiin oli merkittävä tekijä niiden käytön rajähdysmäisessä lisääntymisessä. Teollisuuden korvatessa haitallisia, hyvin haihtuvia liuottimia vähemmän haihtuvilla vesiliukoisilla aineilla alkoksialkoholit tarjosivat oivan vaihtoehdon. Ensimmäisenä käyttöönotettujen alkoksietanolien voittokulku sai kuitenkin nopeasti tahroja kilpeensä, kun ensimmäiset viitteet niille altistuneiden työntekijöiden lisääntyneestä riskistä keskenmenoihin ja siittiökatoon tulivat esiin. Alkoksietanoleja ja niiden asetaatteja tuottava teollisuus vastasi haasteeseen nopeasti ja kehitti 1-alkoksi-2-propanolit ja niiden asetaatit, joiden haittavaikutukset olivat selvästi pienemmät. Tämä perustui 1-alkoksi-2-propanolien ja niiden asetaattien kykenemättömyyteen tuottaa elimistössä myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita.

ISBN-10:
951-781-720-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
73 s. + liitteet
Tekijät:
Laitinen Juha
Tuotekoodi 019062
18,16 €