Studies on suicidal behaviours

Tutkimuksessa selvitettiin itsemurha-ajatusten ja -yritysten yleisyyttä sekä niihin liittyviä tekijöitä 1990-luvun taloudellisen taantuman aikana Suomessa. Tutkimuksen kohteena olivat sekä yleisväestö että psykiatriset potilaat. Lisäksi tutkittiin nuoruusikäisten ja nuorten aikuisten itsemurhamenetelmiä. Ampuminen oli tyypillinen nuorten miesten itsemurhamenetelmä. Käytetyt aseet olivat enimmäkseen omia tai perheenjäsenen hallussa olleita laillisia metsästysaseita jota säilytettiin kotona. Itsemurhaa välittömästi edeltäneet tapahtumat viittasivat siihen, että kotona helposti saatavilla oleva ase altistaa itsemurhaan silloin kun ollaan humalassa, riidellään läheisten kanssa tai on muu ajankohtainen kriisitilanne meneillään. Aseiden hallintaa ja säilytystä säätelevä laki on vastikään muuttunut ja erityisesti määräykset aseiden säilytyksen suhteen ovat tiukentuneet. Useissa maissa aselainsäädännön tiukennus on ainakin lyhytaikaisesti johtanut nuoren miesten itsemurhakuolleisuuden alenemiseen.

ISBN-10:
951-781-679-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
128 s.
Tekijät:
Hintikka Jukka
Tuotekoodi 019061
18,16 €