Search and Characterization of Antitumor Antibiotics from Streptomyces Strains

Bakteerit ovat merkittävä tutkimuskohde kehitettäessä uusia yhä tehokkaampia lääkeaineita. Bakteerien joukossa aktinomykeetit sekä erityisesti niihin kuuluvat streptomykeetit ovat olleet merkittävä lähde uusille antibiooteille; lähes kaksi kolmasosaa luonnosta peräisin olevista antibiooteista onkin näiden bakteerien tuottamia. Antibioottien moninaisista vaikutuksista esimerkkinä ovat niiden farmakologiset vaikutukset niin bakteereita, hiivoja, homeita kuin syöpäsolujakin vastaan. Viimeaikoina näille mielenkiintoisille yhdisteille on löydetty myös lukuisia käyttösovellutuksia lääketieteen ulkopuolelta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä aktinomykeettien keskuudesta uusia organismeja, joiden tuottamia antibiootteja voitaisiin käyttää hyödyksi syövän lääkinnässä.

ISBN-10:
ISBN 951-781-57
Kieli:
fin
Sivumäärä:
87 p. + appendix.
Tekijät:
Holmalahti Jussi
Tuotekoodi 019059
18,16 €