Cholinesterase Protection by Organophosphate Hydrolase and Carbamates in Organophosphate Toxicity

Kemiallisten aseiden kehittely, tuotanto, varastointi ja käyttö on kielletty kemialliset aseet kieltävällä sopimuksella vuodelta 1993. Kieltosopimuksen on allekirjoittanut 168 valtiota ja sen on ratifioinut 107 maata. Sopimuksista huolimatta kemiallisen aseen käyttömahdollisuus on terroritilanteissa aina mahdollista. Kemiallista asetta on käytetty siviiliväestöä vastaan mm. Japanissa vuosina 1994 ja 1995. Lisäksi organofosfaattipohjaisia hyönteismyrkkyjä käytetään runsain määrin vielä nykyäänkin. Sotilaslääketieteessä käytetyn pyridostigmiinin haittapuolena on mainittu, että se ei suojaa keskushermostoa kemiallisten aseiden sisältämien organofosfaattien aiheuttamilta myrkkyvaikutuksilta. Työssä selvitettiin eri eläinlajien välisiä eroja organofosfaattien metaboliaan osallistuvien entsyymien suhteen. Väitöskirjatyössä verrattiin organofosfaattiyhdisteitä monipuolisesti hajottavan entsyymin, fosfotriesteraasin, ja eri karbamaattien käyttökelpoisuutta perinteiseen hoidossa käytettävään pralidoksiimiin. Karbamaateista fysostigmiinin ja sen johdannaisen, heptyylifysostigmiinin, tehoa verrattiin nykyisin länsimaisessa sotilaslääketieteessä käytettävään pyridostigmiiniin.

ISBN-10:
951-781-713-4
Kieli:
eng
Sivumäärä:
72, [87] s. : kuv., taul.
Tekijät:
Tuovinen Kai
Tuotekoodi 019051
18,16 €