Workers´ exposure to organochlorine compounds in wood-processing plants with past or present use of chlorine-containint chemicals

Sulfaattisellun valkaisussa on käytetty kloorikemikaaleja, joiden reagoidessa jäännösligniinin kanssa syntyy lukuisia kloorattuja yhdisteitä. Kuluneen vuosikymmenen kuluessa kloorikemikaalien käyttöä on jatkuvasti vähennetty. Työntekijöiden altistuminen orgaanisille klooriyhdisteille oli todennäköistä valkaisulaitoksilla, paperi- ja kartonkitehtailla (roiskeet, paperi- ja kartonkipöly) sekä sahoilla kyllästämöissä ja kuivaamoissa. Kloorifenolien käytön loputtua sahoilla työntekijät saattoivat kuitenkin yhä altistua kloorifenoleilla saastuneen työympäristön kautta. Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida sellu- ja paperiteollisuuden sekä sahateollisuuden työntekijöiden nykyistä ja mennyttä altistumista eräille orgaanisille klooriyhdisteille työhygieenisin ja biologisin näyttein.

ISBN-10:
951-781-715-0
Kieli:
eng
Sivumäärä:
69, [64] s. : kuv., taul.
Tekijät:
Kontsas Helena
Tuotekoodi 019049
18,16 €