The inducibility and inhibition of mouse hepatic CYP2A5

Sytokromi P450 (CYP) entsyymit ovat tärkeimpiä vierasaineita metaboloivista entsyymeistä. Ne metaboloivat sekä elimistön omia yhdisteitä että vierasaineita. Metaboliatuotteet ovat useimmiten inaktiivisia mutta metabolian seurauksena voi muodostua myös elimistölle haitallisia reaktiivisia tuotteita. Vierasainemetaboliaan vaikuttavat useat isäntä- ja ympäristötekijät, mm. sairaudet ja kemikaalialtistus. Tyypillistä näille entsyymeille on indusoituvuus eli entsyymien määrän nousu esim. kemikaalien vaikutuksesta, ja inhibitio eli entsyymien määrän väheneminen.

ISBN-10:
951-781-572-7
Kieli:
eng
Sivumäärä:
67, [48] s. taul.
Tekijät:
Kojo Anneli
Tuotekoodi 019046
18,16 €