Epidemiology of asthma and allergy at school age

Astma- ja allergiapotilaiden määrän kasvaminen on viime vuosina havaittu terveydenhuoltomme kaikilla tasoilla. Osaltaan kasvu selittyy diagnostiikan herkistymisellä ja allergiapalvelujen kysynnän lisääntymisellä parantuneiden hoitomahdollisuuksien myötä, mutta myös näiden sairauksien absoluuttisen esiintyvyyden on arvioitu lisääntyneen Suomessa sekä useimmissa muissakin länsimaissa. Syitä allergisten sairauksien esiintyvyyden kasvuun ei tiedetä. Todennäköisesti viime vuosikymmeninä tapahtuneet suuret muutokset länsimaiden elämäntavoissa ja elinympäristöissä ovat vaikuttaneet atopiaa lisäävästi. Myötävaikuttavia tekijöitä ei vielä riittävästi tunneta, mutta varhaislapsuuden ympäristöaltisteilla näyttää olevan keskeinen merkitys. Lasten astmaa ja allergisia sairauksia koskevaa epidemiologista tutkimusta on tehty maassamme erittäin vähän, ja suuret erot tutkimusaineistoissa, menetelmissä sekä diagnostisissa kriteereissä vaikeuttavat tulosten vertailua. Epidemiologiset perusselvitykset ovat kuitenkin tarpeen; etsittäessä syitä astman esiintyvyyden kasvulle voivat alueelliset vertailut antaa ensimmäisiä viitteitä ja johtolankoja. Aikaisempien tutkimusten perusteella on esitetty, että lasten astman esiintyvyys olisi Itä-Suomessa matalampaa kuin muualla maassa.

ISBN-10:
951-781-661-8
Kieli:
eng
Sivumäärä:
89, [55] s. kuv
Tekijät:
Remes Sami
Tuotekoodi 019042
18,16 €