Illness-related Care Within Occupational Health Services - Relationship with General Primary Care, Work-related Illness and Workplace Health Promotion in Finland

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työterveyshuollon sairaanhoidon merkitystä työssäkäyvän väestön perusterveydenhuollon osana, koettua oireilun työhön liittyvyyttä sekä sairaanhoidon ja terveyden edistämisen suhdetta työterveyshuollossa. Tärkeimmät sairauskäyntien syyt työterveyslääkärin vastaanotolla olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (30 % käynneistä) sekä hengityselinten sairaudet (25 %). Loput käyntisyyt jakautuivat lähes kaikkiin tautiluokituksen pääluokkiin. Tutkimustulokset osoittavat, että työterveysasema toimii suurelle osalle työssäkäyvistä pääasiallisena terveydenhuoltopisteenä, jota käytetään monenlaisissa terveysongelmissa. Työhön liittyvät oireet ovat yleisiä ja sairaanhoidosta saatavaa tietoa tulisikin käyttää nykyistä systemaattisemmin työssäkäyvien terveyden edistämiseksi myös työpaikka- ja työyhteisötasolla. Kun väestövastuista perusterveydenhuoltoa maassamme edelleen kehitetään, tulisi työterveyshuolto nivoa entistä selkeämmin osaksi sitä. Toimiva järjestelmä saattaa edellyttää nykyisten terveydenhuollon rahoitusmallien uudistamista valtion, kunnan, Kelan, työnantajien ja työntekijöiden välillä.

ISBN-10:
951-781-662-6
Kieli:
eng
Sivumäärä:
108, [76] s. taul.
Tekijät:
Räsänen Kimmo
Tuotekoodi 019041
18,16 €