Miten Meitä Hallitaan

Hallintaan liittyvät kysymykset ovat viime vuosina nousseet keskeisiksi käsitteiksi yhteiskunnan ja talouselämän johtamista käsittelevässä keskustelussa. Tutkimusalan pioneerit Peter Miller ja Nikolas Rose tarkastelevat teoksessaan kriittisesti hallinointiproblematiikan peruskäsitteitä ja -ideoita. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa johtamiskäytännöt yrityksissä, valtion hallinnossa ja kuntien organisaatioissa, mukaan lukein erilaiset markkinointiin ja psykologiseen johtamiseen liittyvät menetelmät.

He eivät kuitenkaan pysyttele ainoastaan teoreettisella tasolla, vaan soveltavat käsitteitä konkreettiseen yhteiskuntatutkimukseen piirtäen samalla laajan kaaren uuden ajan alusta omaan aikaamme. He muodostavat kuvan kehityksestä, jossa ihmisten väliset käskyvaltasuhteet ovat korvautuneet tietoon perustuvalla ja asioiden "omaa luonnetta" kunnioittavalla asioden hallinnalla. Tiedosta tulee sananmukaisesti valtaa. Tämä yhteiskuntateoreettista ajattelua olennaisesti uudistava teos tekee näkyväksi ja ymmärrettäväksi sen, miten oma toimintamme tietämättään toteuttaa siihen muualta istutettuja päämääriä.


ISBN-10:
9517682530
Kieli:
suomi
Kustantaja:
VASTAPAINO
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2010
Sivumäärä:
345
Tekijät:
Peter Miller, Nikolas Rose
Viivakoodi 9789517682534
Tuotekoodi 28080096
Tekijä Miller, Rose
38,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.