Filosofian Uudistaminen

Teos on vuonna 1920 kirjoitettu katsaus filosofian tilaan ja sen uudistumisen tarpeeseen. Se on syntynyt Deweyn Japanissa pitämien luentojen yhteydessä yrityksenä hahmotella länsimaisen ajattelun perinnettä ja kriisiä. Toisen maailmansodan jälkeen (1948) kirjoittamassaan johdannossa Dewey korostaa filosofian uudistamisen tehtävän olevan entistäkin tärkeämpi.John Dewey tunnetaan parhaiten suuresta vaikutuksestaan Yhdysvaltain koulutusjärjestelmään, mutta Filosofian uudistaminen osoittaa hänellä olleen radikaali ja kauaskantoinen tulkinta filosofiasta myös laajemmassa mielessä. Teoksen kriisi-teema on tuttu monilta 1900-luvun alkupuolen ajattelijoilta, mutta toisin kuin esimerkiksi samaan aikaan Euroopassa vaikuttaneet uuskantilaiset tai fenomenologit, Dewey keskittyy olemustieteen ja teknisten käsitejärjestelmien sijasta maailman konkreettiseen tilaan, joka ajattelun on huomioitava. Ainekset todellisuuden ja ihmiselämän ajatteluun ovat 1900-luvulla monella tavalla erilaiset kuin edeltävillä vuosisadoilla. Filosofian uudistaminen tarkoittaa Deweyllä tieteiden ja yhteiskunnan muuttuneen nykytilan huomioimista filosofisen ajattelun kontekstina. Filosofian on uudistuttava, koska maailma on muuttunut.Teos antaa hyvän kuvan Deweyn ajattelun eri ulottuvuuksista. Lisäksi siinä yhdistyvät Deweyn demokratiaa koskevat ajatukset hänen kokonaisnäkemykseensä filosofian tehtävästä ja mahdollisuuksista. Filosofian uudistaminen on inspiroiva esimerkki ajattelun terävyydestä eikä 1900-luvun filosofiassa voi ohittaa Dewey'tä. Deweyn sanoma on elinvoimainen myös nykypäivänä - eikö filosofien tulisi ajatella globaalia maailmaa ongelmineen ottaen huomioon tieteen uusimmat tutkimukset, muuttuneet käsitykset luonnosta ja yhteiskunnasta, lehdissä uutisoitavat tapahtumat, taiteen ja tekniikan kehityksen?


ISBN-10:
9517683170
Kieli:
suomi
Kustantaja:
VASTAPAINO
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2012
Sidosasu:
sid.
Sivumäärä:
233
Tekijät:
John Dewey, Tuukka Perhoniemi (käänt.)
Viivakoodi 9789517683173
Tuotekoodi 28080021
Tekijä Dewey
35,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.