MAAILMANUSKONNOT JA MODERNI LÄNSIMAINEN RATIONAALISUUS

Max Weber (1864–1920) on kiistaton klassikko talouden, kulttuurin, oikeuden ja uskonnon tutkijana. Hän kirjoitti laajan, idän ja lännen uskontoja vertailevien kulttuurianalyysien kokoelman samaan aikaan kun eurooppalaisen sivilisaation kriisi kulminoitui ensimmäiseen maailmansotaan. Tähän kokoelmaan on valittu näiden Uskonnonsosiologisten kirjoitusten kaikkein tärkeimmät kirjoitukset, jotka ovat myös keskeisimpiä tekstejä Weberin koko tuotannossa.\n\nWeber käsitteli esseissään muun muassa uskonnon ja talouden suhdetta, länsimaista rationaalisuutta ja kapitalismia. Modernin länsimaisen rationaliteetin synnyn ja protestanttisen kristillisyyden välinen yhteys käy selväksi. Aasian uskonnoista kirjoittaessaan Weber tarkasteli samalla omaa kulttuuriaan, ja hän oli kiinnostunut uskonnollisen toiminnan vaikutuksesta sivilisaation kehitykseen.\n\nKirjan lopussa on Tapani Hietaniemen laatima johdatus Max Weberin sanastoon ja käsitteistöön, joka avaa erinomaisesti muutakin Weberin ajattelua.


ISBN-10:
978-951-768-421-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
258 s.
Tekijät:
Weber Max
Tuotekoodi 017816
28,90 €