TYÖ, TYÖVOIMA & POLITIIKKA

Työmarkkinat ovat laajentuneet paikallisista globaaleiksi, ja muutenkin työelämä muuttuu kiihtyvää tahtia. Työntekijät tarvitsevat entistä parempia tietoja pärjätäkseen työmarkkinoilla. Päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden on puolestaan kyettävä tunnistamaan muutosten aiheuttajat ja yhteiskunnallisen ohjaamisen mahdollisuudet. "Työ, työvoima ja politiikka" vastaa näihin tiedon tarpeisiin.\nPertti Koistinen tekee kirjassaan seikkaperäisesti selkoa työmarkkinoiden rakenteesta ja toiminnasta. Hän valottaa työllisyyteen ja tulonjakoon vaikuttavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä sekä analysoi poliittisia keinoja, joilla niihin on pyritty vaikuttamaan. Hän tarkastelee muuttuvia työmarkkinoita myös työntekijöiden näkökulmasta käymällä läpi sosiaalisten oikeuksien kehitystä, tulonjakoa ja taloudellista asemaa.\nKoistinen ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ehdottamalla, että nykyisin palkkatyöhön rajautuvaa työn määritelmää tulisi laajentaa koskemaan kaikkea yhteiskunnallisesti hyödyllistä työtä. Teoksessa määritellään myös työvoimapolitiikan keskeiset käsitteet ja teoriat, minkä vuoksi se soveltuu korkeakoulujen oppikirjaksi ja työvoimapolitiikan käsikirjaksi.\nPertti Koistinen on Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja sosiaali- ja työpolitiikan asiantuntija.\n


ISBN-10:
978-951-768-414-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
443 s.
Tekijät:
Koistinen Pertti
Tuotekoodi 017814
30,60 €