TOINEN TAPA KÄYDÄ KOULUA, Kokemuksen, kielen ja tiedon suhde oppimisessa

Julkisuudessa sanotaan toistuvasti, että koulun on muututtava. Perinteisesti on tavattu ajatella, että vain oppijan täytyy muuttua ja että muutoksen suunnan määrää opettaja. Jotta koulua voitaisiin muuttaa, tarvitaan uusi näkökulma kouluun ja opettajankoulutukseen. Tällaisen näkökulman tarjoaa Jyväskylän yliopistossa kehitetty integraatiokoulutus.\n\nIntegraatiokoulutuksessa opettajan työn lähtökohtana ei ole ennustaa ja muuttaa oppijan käyttäytymistä vaan auttaa tätä ymmärtämään oman oppimisensa ehtoja ja edellytyksiä. Koulutus muodostuu kasvatuksellisesta ja opetuksellisesta kokonaisuudesta, joka ei ole jakautunut oppiaineisiin, sillä maailmakaan ei ole oppiainejaon mukainen. Keskeistä on hahmottaa tiedon ja kielen suhdetta ympäröivään todellisuuteen, muihin ihmisiin sekä itseen.\n\n"Toinen tapa käydä koulua" esittelee integraatiokoulutuksen teoreettisia lähtökohtia sekä käytännön sovelluksia. Äänessä ovat sekä koulutuksen kehittäjät että opettajaopiskelijat. Tavoitteena ei ole pyrkiä valmiiseen tai täydelliseen opettajuuteen vaan ymmärtää, että koulussa kaikki muuttuu koko ajan.


ISBN-10:
978-951-768-422-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
265 s.
Tekijät:
Nikkola Tiina, Rautiainen Matti & Räihä Pekka (toim.)
Tuotekoodi 017806
31,45 €