KATEGORIAT, KULTTUURI JA MORAALI, Johdatus kategoria-analyysiin

Kategoriat syntyvät, kun nimeämme ja luokittelemme toisia ihmisiä, itseämme, asioita ja ilmiöitä. Ne kertovat ajasta, jossa elämme, siitä mitä pidämme normaalina, arvokkaana, tuomittavana tai poikkeavana. On vaikea kuvitella paikkaa tai tilannetta, jossa kategoriat eivät olisi läsnä ja käytössä, niin olennaisia ne ovat keskinäisessä toiminnassamme ja toistemme ymmärtämisessä. Esimerkiksi yhteiskunnalliset instituutiot päiväkodista vanhainkotiin tai päivittäiset kohtaamiset sukulaisten ja tuttavien kanssa nojaavat moninaisiin ihmisten ja asioiden kategorisointeihin. \n\nKategoriat liittävät ihmisten arkisen kanssakäymisen, kulttuurin ja moraalin toisiinsa. Kategoria-analyysi avaa sitä, miten tämä tapahtuu. Kirjassa esitellään analyysin lähtökohtia ja periaatteita sekä valotetaan erilaisia lähestymistapoja. Erityinen huomio on identiteettien, ongelmien, poikkeavuuden ja instituutioiden tutkimisessa.\n\nKategoria-analyysi tarjoaa oivan välineen teksti-, haastattelu- ja vuorovaikutusaineistojen tulkintaan. Kirja sisältää runsaasti tutkimus- ja aineistoesimerkkejä, jotka havainnollistavat, miten monin eri tavoin sitä on mahdollista soveltaa. \n\nKirjoittajien yhteistyönä ovat aiemmin ilmestyneet teokset "Diskurssianalyysin aakkoset" (1993) ja "Diskurssianalyysi liikkeessä" (1999). "Kategoriat, kulttuuri ja moraali" on luonteva jatko näille kirjoille. Se soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteiden, kulttuurintutkimuksen sekä kieli- ja viestintätieteiden opintoihin.\n


ISBN-10:
978-951-768-393-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
296 s.
Tekijät:
Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero
Tuotekoodi 017780
28,90 €