PARLAMENTARISMI RETORISENA POLITIIKKANA

Kari Palonen on paneutunut parlamentaarisen politiikan käsitehistoriaan, menettelyihin ja puhetapoihin eri maissa ja eri aikakausilla. Tämä kokoelma sisältää artikkeleita ja puheenvuoroja vuosilta 1997–2012, joista osa on ennen julkaisemattomia.\n\nKokoelmassa Palonen korostaa, kuinka vastakkaiset näkökulmat ja niiden kannattajien välinen kiistely ovat parlamentaarisen politiikan käsitteellisiä edellytyksiä. Hän käsittelee muun muassa parlamentarismin malliesimerkin, Britannian parlamentin, menettelytapojen historiaa ja parlamentarismin poliittista teoriaa. Max Weberin tavoin Palonen ymmärtää parlamentaarisen politiikan ideaalityypiksi, jota voi poliittisesti käyttää sekä parlamenteissa että niiden ulkopuolella. Parlamentarisoimisen Palonen puolestaan käsittää poliittisen kulttuurin ja ajattelun tyyliksi, retoriikan ja debatoimisen politiikan malliesimerkiksi, ei vain ahtaasti hallitsemisen tekniikaksi. \n\nKokoelma "Parlamentarismi retorisena politiikkana" sisältää analyyseja parlamentaarisista käytännöistä eri yhteyksissä sekä pohdintoja poliittisten instituutioiden, kuten vaalien, parlamentarisoinnin mahdollisuuksista. Harmittomien osallistumispuheiden sijaan tekijä tarjoaa poliittiseen keskusteluun näkökulman parlamentaarisiin vaihtoehtoihin, joiden etsimisen ja käytön hän katsoo myös edellyttävän ammattimaisia poliitikkoja.\n\nKari on Palonen (s. 1947) on jyväskyläläinen valtio-opin professori.\n


ISBN-10:
978-951-768-396-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
315 s.
Tekijät:
Palonen Kari
Tuotekoodi 017778
28,90 €