KIISTANALAINEN PERHE, MORAALINEN JÄRKEILY JA SOSIAALITYÖ

Kirjassa herätellään keskustelua moraalin ja etiikan roolista lasten ja perheiden parissa tapahtuvan sosiaalityön arjessa. Mielenkiinto kohdistuu kiistanalaisiin perhetilanteisiin, joissa oikea, hyvä ja tavoiteltava toiminta ei ole itsestään selvää. Tällaisia tilanteita tavataan runsaasti erityisesti lastensuojelussa ja huolto- ja tapaamiskysymyksiin liittyvässä sosiaalityössä.\n\nMoraalista ja etiikasta ollaan kirjassa kiinnostuneita arkisena arvottamisena pikemmin kuin ylevinä ja abstrakteina arvoina. Tilannesidonnaiset arvot ja toiminnassa kehkeytyvä suuntautumistieto ovat teoksessa huomion kohteena muun muassa lastensuojelun ja vankeinhoidon ammattilaisten sekä asianosaisten isien, äitien ja lasten jäsennyksissä. Teos soveltuu sosiaalityön ammattilaisten, tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön.\n\nKirjoittajat: Leena Autonen-Vaaraniemi, Rosi Enroos, Tuija Eronen, Hannele Forsberg, Susanna Helavirta, Riitta Laakso ja Tarja Pösö


ISBN-10:
978-951-768-383-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
174 s.
Tekijät:
Forsberg Hannele & Autonen-Vaaraniemi Leena (toim.)
Tuotekoodi 017777
28,90 €