MEDIA MARKKINOILLA, Johdatus joukkoviestintään ja sen tutkimukseen

Median merkitys ihmisten elämässä on suurempi kuin koskaan. Kuitenkin nykypäivän media muistuttaa yhä enemmän markkinatoimintaa, sen tehtävä on tuottaa voittoa. Voiko puolueettomasta mediasta enää puhua?\n\nUudessa tilanteessa tarvitaan uudenlaista luottamusta median ja sen käyttäjien välillä. Median käyttäjien on tiedettävä, millaisia tavoitteita media esityksillään ajaa. "Media markkinoilla" -kirjan tavoitteena on käsitellä mediaa mahdollisimman laajasti, niin rakenteiden, lajityyppien kuin sisältöjenkin osalta. Myös käsiteltävien asioiden kirjo on laaja. Miten julkinen valta sääntelee mediaa, miten mediatalous vaikuttaa mediasisältöihin, miten mediatekstit vaikuttavat vastaanottajien asenteisiin ja mielipiteisiin, mitä yleisöt saavat mediateksteistä – nämä ovat vain muutamia kysymyksistä, joihin kirja pyrkii vastaamaan.\n\n"Media markkinoilla" on tarkoitettu oppikirjaksi median ja viestinnän koulutukseen, mutta se sopii muillekin viestinnästä kiinnostuneille. VTT Mervi Pantti on populaarimediaan erikoistunut tutkija ja kriitikko, professori Hannu Nieminen on erikoistunut viestinnän ja demokratian suhteiden tutkimukseen.\n\nKirja on saatavana myös ruotsinnoksena (ISBN 978-951-768-395-1).


ISBN-10:
978-951-768-394-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
191 s.
Tekijät:
Nieminen Hannu & Pantti Mervi
Tuotekoodi 017772
28,90 €