TAUDIT, PARANTAJAT JA PARANNETTAVAT, Lääketieteellinen historia

Sairaudet ovat vaihdelleet ajasta ja paikasta toiseen, samoin kuin se, miten sairaudet on ymmärretty ja miten niitä on hoidettu. Sen sijaan ihmisen sosiaalisen aseman ja asuinpaikan vaikutus hänen terveyteensä on pysynyt muuttumattomana. Osa ihmisistä elää nyt terveemmän elämän kuin ennen heitä eläneet, mutta osalla ei ole mahdollisuutta riittävään hoitoon. Tutkija Heikki S. Vuorinen tarkastelee sairastamiseen ja terveyteen liittyviä ilmiöitä potilaiden ja lääkäreiden näkökulmasta sekä myös laajempina kokonaisuuksina.\n\nLänsimaisen parantamisen historiassa on kaksi vaihetta, joita pidetään erityisen ratkaisevina lääketieteen kehitykselle. Ensimmäisestä käänteestä olivat vastuussa antiikin kreikkalaiset, jotka perustivat parantamisen taidon rationaaliseen ajatteluun ja eettisiin periaatteisiin. Tähän perintöön pohjautuu edelleen koko länsimainen lääketiede. Toinen käänteentekevä ajanjakso oli ”pitkä 1800-luku”, jolloin teollistuminen, teknologinen kehitys ja edistysajattelu toivat lääketieteen lähemmäksi sen nykyistä olomuotoa. Tartuntataudit alkoivat väistyä ja vanhenevan väestön kohtaloksi koituivat syövät sekä sydän- ja verisuonitaudit.\n\nVuorinen keskittyy erityisesti näihin kahteen aikakauteen ja rakentaa niiden avulla maantieteellisesti kattavan tulkinnan terveydenhuollosta eri aikakausina. Hän etenee kronologisesti keräilijäkulttuureista nykyhetkeen ja jatkaa tulevaisuuden lääketieteellisiin visioihin. Oma osuus omistetaan myös parantamisen historialle Suomessa.\n


ISBN-10:
978-951-768-322-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
367 s.
Tekijät:
Vuorinen Heikki S.
Tuotekoodi 017754
32,30 €