POLIITTINEN SAAMELAISUUS

Mitä on saamelaisuus ja saamelaiset? Poronhoitoa, värikkäitä vaatteita ja perinteisiä elämäntapoja – Pohjolan eksoottinen kansa? Poliittinen saamelaisuus on ensimmäinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus Suomessa, joka purkaa totuttuja käsityksiä saamelaisuudesta ja saamelaisista. Tutkimus kurkkii itsestäänselvyyksinä pidettyjen saamelaiskäsitysten taakse ja kysyy, millä tavalla nämä käsitykset ovat rakentuneet, tulevat ylläpidetyiksi ja millaisia vallan ulottuvuuksia niihin liittyy. \n\nPoliittinen saamelaisuus on käänteentekevä tutkimus saamelaisista alkuperäiskansana jälkikolonialismin aikakaudella. Rohkeassa teoksessa kyseenalaistetaan perinteiset käsitykset kansoista ja kulttuureista sekä näytetään niiden poliittinen luonne. Valkonen vie lukijan vallan ja etnisyyden kerroksiin avaten uusia mahdollisuuksia ymmärtää saamelaisuutta. Hän pureutuu totuttuihin saamelaiskäsityksiin, saamelaispolitiikkaan, saamelaisena olemisen ehtoihin sekä yksilöllisiin kokemuksiin saamelaisuudesta tuoden myös ruumiillisuuden tutkimukselliseen keskiöön. Teos soveltaa rohkeasti feministisen teorian käsitteitä ja jälkikolonialistista teoriaa etnisyyden, ruumiillisuuden, vallan ja politiikan tutkimukseen. \n\nKirjassa analysoidaan saamelaisia kansana ja alkuperäiskansana tuottavia etnopoliittisia käytäntöjä sekä paneudutaan näiden käytäntöjen sekä saamelaisyhteisön ja -yksilöiden väliseen dynamiikkaan. Poliittinen saamelaisuus on kattava esitys saamelaisuuden eri ulottuvuuksista ja se on kirjoitettu kaikille niille, joita saamelaisuus, etnisyys ja valta askarruttavat.\n\nSanna Valkonen on politiikan tutkija Lapin yliopistosta. \n


ISBN-10:
978-951-768-254-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
309 s.
Tekijät:
Valkonen Sanna
Tuotekoodi 017738
29,75 €