LAPSUUS, LAPSUUDEN INSTITUUTIOT JA LASTEN TOIMINTA

Käsitykset lapsesta ja lapsuudesta vaativat päivitystä. Lapset ovat yhtä lailla yhteiskunnan ja yhteisöjensä jäseniä ja toimijoita kuin aikuisetkin. Niinpä taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet ja niiden muutokset välittyvät myös lasten elämään ja kokemuksiin ja muuttavat lapsuutta.\n\nSiksi on tärkeää kysyä, millaista lapsuutta lapsille tuotetaan kasvatusideologioissa ja instituutioiden käytännöissä sekä millaisia käsityksiä lasten kanssa työskentelevillä on lapsista ja lapsuudesta. Työntekijöiden oletukset ja odotukset heijastuvat heidän vuorovaikutukseensa lapsen kanssa ja heidän lapselle rakentamaansa arkeen. Yhtä tärkeää on kysyä, miten lapset kokevat tämän heille ”annetun” lapsuuden. Millaiseksi lapset kokevat oman asemansa ja toimintamahdollisuutensa aikuisten rakentamassa arjessa?\n\nTeos on suunnattu lapsuuden ja kasvatuksen ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille. Sen kirjoittajat ovat lapsuudentutkijoita, jotka liikkuvat kasvatustieteen, kulttuurihistorian, maantieteen, psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian ja varhaiskasvatustieteen alueilla.\n


ISBN-10:
978-951-768-242-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
288 s.
Tekijät:
Alanen Leena & Karila Kirsti (toim.)
Tuotekoodi 017733
23,80 €