KURSSI KOHTI DISKURSSIA

Diskurssintutkimus perustuu ajatukseen kielen ja sosiaalisen toiminnan yhteenkietoutuneisuudesta. Kurssi kohti diskurssia esittelee tätä yhteenkietoutuneisuutta eri näkökulmista. Teos tarjoaa ajantasaisen ja kiinnostavan johdattelun monitieteiseen diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin perusajatuksiin ja käsitteisiin. Mitä tarkoitetaan diskurssin käsitteellä? Miten siihen liittyvät konteksti, kielelliset resurssit ja genre? Miten diskursseja voi tutkia? Entä millainen on diskurssintutkimuksen analyysiprosessi? Teos antaa perustiedot diskurssintutkimuksesta ja sen soveltamisesta. Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä kielenkäytöstä sellaisena kuin sen arjessa kohtaamme: mediassa ja mainoksissa, kuvissa ja kertomuksissa, kotona ja töissä. \n\nKirja on suunnattu diskurssintutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille. Se soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti kielen-, viestinnän- ja kulttuurintutkimuksen sekä yhteiskunta- ja kasvatustieteiden opintoihin. \n\n


ISBN-10:
978-951-768-243-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
181 s.
Tekijät:
Pietikäinen Sari & Mäntynen Anne
Tuotekoodi 017730
27,20 €