SUOMEN PUOLUEET. Historia, muutos ja nykypäivä

Rauli Mickelssonin teos Suomalaiset puolueet on kattava yleisesitys suomalaisista puolueista. Se tarjoaa uuden ja laajan näkökulman puolueiden tarkasteluun. Teos sisältää tiedot kaikista Suomeen perustetuista 60 puolueesta, niiden ohjelmista, järjestöelämästä, fraktioista ja lehdistöstä. Kirja toimii hyvin yleisesityksenä ja hakuteoksena sekä yliopistojen ja korkeakoulujen oppikirjana. Teos soveltuu paitsi valtio-opin myös historian ja sosiologian oppikirjaksi.\n\nTeos on myös raikas puheenvuoro yli kaksikymmentä vuotta velloneeseen keskusteluun puolueiden kriisistä. Puolueissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan suhteessa muihin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kun aiemmin puolueiden kriisiä on usein selitetty puolueteorioiden avulla. Teoksen selkärankana onkin ajatus siitä, että puolue toimii aina tietynlaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Puolue muuntuu olosuhteiden mukaan ja samalla puolue myös vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin. Puolueiden kehitystä verrataankin ensisijaisesti tiettynä aikana vallinneeseen ideologiaan. Keskeisessä asemassa ovat myös kansanliikkeiden ja puolueiden jäsenet, joiden näkökulmasta puolueiden kehitystä tarkastellaan.\n\nVTT Rauli Mickelsson toimii puoluetutkijana Turun yliopistossa. \n


ISBN-10:
978-951-768-217-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
429 s.
Tekijät:
Mickelsson Rauli
Tuotekoodi 017720
28,90 €