TUTKIMUSETIIKKA. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys

Milloin tutkimussuostumus tehdään ja miten se laaditaan? Mikä lainsäädäntö koskee tutkimustani? Voiko internetistä poimia mitä tahansa tutkittavaksi? Miten aineisto anonymisoidaan? Nämä ja lukuisat muut kysymykset saavat vastaukset kirjasta, joka käsittelee aineiston keruun, käsittelyn ja säilyttämisen tutkimusetiikkaa ja juridiikkaa. \n\nAineistojen hankinnan perusasiat tulee hallita tutkimuksissa ja opinnäytteissä, joissa käytetään tutkimusaineistona ihmisiltä kerättäviä tietoja (haastattelut, kyselyt, kirjoitukset jne.) tai ihmisten tuottamia tietoja (mediatuotteet, internet). Kirjassa esitetään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineistonhankinnan ja -käsittelyn perusasiat. Konkreettisin esimerkein kirjoitettu kirja soveltuukin oppikirjaksi kaikkiin ihmisiä tutkiviin oppiaineisiin. \n


ISBN-10:
978-951-768-310-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
265 s.
Tekijät:
Kuula, Arja
Tuotekoodi 017705
26,35 €