SUOMALAINEN VIERASKIRJA. Kuinka käsitellä monikultturisuutta

Monikulttuurisuudesta puhutaan paljon, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Usein se näh-dään joko ongelmina tai sitten kritiikittömästi rikkautena. Kriittistä analyysia monikulttuu-risuudesta ja siihen likeisesti liittyvistä ilmiöistä on Suomessa kuitenkin julkaistu vähän. Asian käsittelyä hankaloittaa myös se, että aihepiiristä keskustellaan käsitteillä, jotka ovat kotoisin muualta.\n\nTässä kirjassa monikulttuurisuuden ongelmakenttää lähestytään seuraavien käsitteiden avulla: suvaitsevaisuus, rasismi, etnisyys, toiseus, nationalismi/kansallisuus. Käsitteiden merkityksiä tarkastellaan erityisesti suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä rasismilla Suomessa tarkoitetaan, entä etnisyydellä? Artikkeleissa käsitteitä avataan ja esitellään sekä osana yhteiskunnallista keskustelua että tutkimuksen työkaluina.\n\nKirja on suunnattu sekä opiskelijoille ja tutkijoille että niille, jotka työssään kohtaavat mo-nikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä.\n\nKirjoittajat: Laura Huttunen, Olli Löytty, Anna Rastas, Petri Ruuska ja Leena Suurpää\n


ISBN-10:
951-768-176-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
235 s.
Tekijät:
Rastas Anna, Huttunen Laura & Löytty Olli (toim.)
Tuotekoodi 017701
26,35 €