METODISUHDANTEIDEN MAHTI. Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa 1947-2000

Miten lomaketutkimus eli survey on historiallisesti muotoutunut? Millainen yhteiskunnan kuvaamisen tapa siitä on kehkeytynyt? Onko olemassa metodisuhdanteita? \n\nTeos avaa lukijalle kysely- ja haastattelututkimuksen kielen ja menettelytapojen syntyvaiheita. Siinä tehdään ymmärrettäväksi metodikeskustelun nykypiirteitä ja samalla murretaan perinteisiä käsityksiä lomaketutkimuksesta. Se antaa myös välineitä ihmisistä ja yhteiskunnasta tuotetun numerotiedon arvioimiseen. \n\nKirja on empiirinen tutkimus sosiologisen lomaketutkimuksen muotoutumisesta. Se sopii kaikille lomaketutkimuksesta kiinnostuneille ja sitä tekeville. Kirja toimii myös oppikirjana tieteenaloilla, joissa lomaketutkimusta käytetään tiedonhankinnan välineenä.\n


ISBN-10:
951-768-160-7
Kieli:
fin
Sivumäärä:
343 s.
Tekijät:
Alastalo Marja
Tuotekoodi 017699
24,65 €