HERMENEUTIIKKA. Ymmärtäminen tieteissä ja filosofiassa.

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) kuului 1900-luvun tärkeimpiin filosofeihin. Hän uudisti hermeneutiikkaa, ymmärtämisen filosofiaa, ja syvensi eri tieteiden itseymmärrystä. Nyt suomennetuissa artikkeleissa Gadamer käy keskustelua filosofian historian, varsinkin hermeneuttisen perinteen kanssa. Näin paljastuu hermeneutiikan merkitys muun muassa oikeustieteelle, teologialle, historialle, kirjallisuustieteelle, sosiologialle, kasvatustieteille – ylimalkaan humanistisille ja yhteiskuntatieteille. Samalla kirjoitukset avaavat antoisan näkökulman Gadamerin opettajan Heideggerin filosofiaan, josta hän sai tärkeimmät vaikutteensa.\n\nKäännösvalikoima on ensimmäinen Gadamerin suomennettu teos. Se on erinomainen johdanto hänen ajatteluunsa, mutta myös yleisemmin hermeneutiikkaan sekä sen merkitykseen filosofialle ja tieteille. Ymmärtämisen kehässä se johdattaa lukijaansa uudenlaisen totuuskäsityksen ja hengentieteiden ominaislaadun pariin. Se valottaa myös kielen keskeistä asemaa ihmiselämässä, teorian ja käytännön suhdetta sekä kiistakeskustelua dekonstruktion kanssa.\n\nArtikkelit toimittanut ja suomentanut Ismo Nikander väitteli filosofian tohtoriksi Heidelbergin yliopistossa, mikä tarjosi oivallisen mahdollisuuden käydä Gadamerin kanssa keskusteluja tämän valikoiman teksteistä. Gadamer antoi suomennoshankkeelle täyden tukensa.\n


ISBN-10:
951-768-132-1
Kieli:
fin
Sivumäärä:
274 s.
Tekijät:
Gadamer Hans-Georg, Valikoinut ja suomentanut Nikander Ismo
Tuotekoodi 017696
26,35 €