Matkailuoikeus

Teoksessa on 16 artikkelia, joissa tarkastellaan esimerkiksi matkailuelinkeinotoimintaa koskevaa oikeudellista sääntelyä, matkailijan turvallisuuteen liittyviä vastuukysymyksiä, maa-alueiden matkailukäyttöön ja luonnonsuojeluun liittyviä oikeudellisia erityispiirteitä, matkailun verotuskysymyksiä, matkailutoimintaa työoikeuden näkökulmasta, sekä matkailutoiminnan viranomaisohjauksen ja -valvonnan sääntelyä.

Yleisempien artikkeleiden lisäksi mukana on erityiskysymyksiin keskittyviä artikkeleita, joissa pohditaan esimerkiksi matkailijan yksityisyyden suojaa, saamelaiskulttuuria matkailun näkökulmasta, seksiturismia, lomakiinteistöjen hankintaa ulkomailta ja avaruusturismia. Teos tuottaa monipuolista oikeudellista tietoa niin tutkijoille kuin matkailun toimijoille käytännön tarpeisiin. Artikkeleiden kirjoitustavassa on otettu huomioon kirjan käyttömahdollisuus myös oppi-/käsikirjana.

 

Sisällys:

Mirva Lohiniva-Kerkelä
Johdannoksi

Pertti Virtanen
Matkailu ja kuluttajasopimukset Suomessa

Pertti Virtanen
Valmismatkalaki – pakettimatkan perusvaatimukset

Pertti Virtanen
Matkailu ja markkinointi

Pertti Virtanen
Matkailu ja turvallisuus

Minna Kimpimäki
Palveluntarjoajan rikosoikeudellinen vastuu tapahtuneista henkilövahingoista

Timo Tammilehto
Matkailu työoikeuden näkökulmasta

Leila Juanto
Matkailu ja verotus

Päivi Metsävainio
Kaupallisen ilmailun lentoliikennemaksut

Rauno Korhonen
Yksityisyyden suoja matkailussa

Kirsi Kuusikko

Matkailuelinkeinotoiminnan viranomaisvalvonta – erityisesti toiminnan ennakoitavuuden näkökulmasta

Kai T. Kokko
Matkailua koskeva ympäristösääntely

Ilari Hovila
Jokamiehenoikeudet ja haitattomuusvaatimuksen arviointi

Piia Nuorgam
Saamelaiskulttuuri matkailun tuotteiden ja palveluiden sisältönä

Minna Kimpimäki
Seksiturismi ja liikkuva prostituutio

Tuulikki Mikkola

Kiinteistö ulkomailla: luksusta, rentoutumista – vai oikeudellisia ongelmia ja perintöriitoja?

Lotta Viikari
Matkailijana avaruudessa – turistina (oikeudellisessakin) tyhjiössä

Kirjoittajat


ISBN-10:
978-952-484-552-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
405 s.
Tekijät:
Lohiniva-Kerkelä Mirva (toim.)
Tuotekoodi 017615
44,00 €