Seikkaillen elämyksiä II. Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä

Näkökulmia ja välineitä seikkailutoiminnan ja seikkailupedagogiikan käsitteelliseen haltuunottoon ja käytännön työhön.

Seikkaillen elämyksiä II -teoksessa tarkastellaan elämyksen ja kokemuksen käsitehistoriaa, pohditaan toiminnan ja sivistyksen suhdetta filosofisesti ja teoreettisesti sekä valaistaan käytännön seikkailutoimintaa eri kasvatuksen ja kuntoutuksen alueilla. Aiheiden käsittely on tärkeää tänä päivänä. Aikaamme on luonnehdittu tieto- ja teknologiakulttuuriksi, jossa tunneelämykset hautautuvat kiireeseen ja välinpitämättömyyteen. Teos osoittaa, että elämyksiä ja kokemuksia hyödyntämällä annetaan kasvulle ja sivistykselle ainutlaatuinen mahdollisuus myös tässä ajassa.


Sisällys:

Artikkeleiden kirjoittajat

Timo Latomaa ja Seppo J.A. Karppinen
Elämys, kokemus – teoriaa ja käytäntöä

Kari Väyrynen
Elämyksestä elämysyhteiskuntaan – käsitehistoriaa ja kritiikin lähtökohtia

Ari Kivelä
Toiminta – elämys – sivistys

Juha Perttula
Eksistentiaalisen elämyspedagogiikan luonto ja teot

Timo Latomaa
Kokemuksen rakentumisesta ja ymmärtämisestä

Seppo J.A. Karppinen
Seikkailukasvatus – erilainen tapa opettaa ja oppia

Arja Manninen-Riekkoniemi ja Risto Parttimaa
Seikkailukasvatuksen menetelmiä kouluopetuksessa – alakoulun näkemys

Virpi Louhela
Seikkailu opetusmenetelmien monipuolistajana

Seppo Saloranta
Ympäristökasvatus ja seikkailu – käytännön toteutusta luontokoulussa

Raija Erkkilä
Seikkailupedagogiikkaa opettajankoulutuksessa – Ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien kokemuksia seikkailukasvatuksen opintojaksolta

Päivi Lindholm ja Jorma Väisänen
Seikkailutoiminnan kehitykselliset ja terapeuttiset tavoitteet – kehityspsykologinen ja psykiatrinen näkökulma seikkailutoimintaan

 

Seikkaillen elämyksiä -kirjat:

Seikkaillen elämyksiä – Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia
Seikkaillen elämyksiä II – Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä
Seikkaillen elämyksiä III – Suomalainen seikkailupedagogiikka

 


ISBN-10:
978-952-484-352-2
Kieli:
fin
Sivumäärä:
216 s.
Tekijät:
Latomaa Timo, Karppinen Seppo J.A. (toim.)
Tuotekoodi 017547
26,00 €