Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä

Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen opetustyössä -kirja on neljän maan tutkiva kokeilu aiheesta, joka on polttavan ajankohtainen ja yleismaailmallinen. Lasten käyttäytyminen kotona, koulussa ja lähiyhteisössä kertoo paljon siitä ympäristöstä, elämänpiiristä ja maailmasta, jossa he elävät. Huolimatta taloudellisista, sosiaalisista, kulttuurisista tai etnisistä eroista eri maiden välillä lasten pärjääminen tulevaisuuden yhteiskunnissa tiivistyy kysymykseksi tämän hetkisestä elämän laadusta - psykososiaalisesta hyvinvoinnista - jota luonnollisen ja rakennetun elinympäristön pitäisi kyetä tuottamaan.

Terveyttä ja hyvinvointia tuetaan turvallisessa, välittävässä ja kiusaamisesta vapaassa kouluympäristössä. Parhaimmillaan koulu, vanhemmat ja lähiyhteisöt tarjoavat kasvuympäristön, jossa lapsen psykososiaalinen terveys ja hyvinvointi ovat keskiössä. Opettajat ja kasvattajat voivat edistää entistä tietoisemmin lapsen tervettä kasvua ja kehitystä soveltamalla sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja terveyden edistämiseen liittyviä opetusmenetelmä sekä hyödyntämällä taiteen ja kulttuurin suomia mahdollisuuksia opetuksessa. Kirja tarjoaa näistä teemoista sekä punnittua tietoa että käytännön esimerkkejä sovelluksista opetus työhön.


ISBN-10:
978-952-484-228-0
Kustantaja:
Lapland University Press
Sidosasu:
pehmeäkantinen kirja, nid.
Tekijät:
Ahonen Arto, Alerby Eva, Johansen Ole Martin, Rajala Raimo, Ryzhkova Inna, Sohlman Eiri, Villanen Heli (toim.)
Tuotekoodi 017505
12,00 €