Seikkaillen elämyksiä. Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia

Kokemuksellinen, jännittävä ja motivoiva toiminta on yhä tietoisemmin otettu osaksi sosiaalityötä, nuorisotoimintaa, terapiaa ja kuntoutusta, koulujen opetustoimintaa ja ammatillista koulutusta. Matkailuun ja yritystoimintaan liitettynä elämys on jo aiemmin nähty tärkeänä.

Kirjan tarkoituksena on elämykseen ja kokemukseen liittyvien ilmiöiden käsitteellinen selkiyttäminen ja käytännön elämyspedagogisten ja seikkailullisten toimintojen sovellutusten esitteleminen.

Teoksessa tarkastellaan elämystä psykologisesta, sosiaalisesta, pedagogisesta ja matkailullisesta näkökulmasta. Sen lisäksi, että teos pyrkii selkiyttämään elämyksen käsitettä, se pyrkii lisäämään elämyksen ja kokemuksen avulla tapahtuvan kasvun ja oppimisen ymmärrettävyyttä. Kirjoittajat edustavat eri ammattikuntia ja tieteenaloja, mutta kaikki he ovat vakuuttuneita elämysten ja kokemusten tärkeydestä lapsen, nuoren ja aikuisen kasvussa ja oppimisessa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

 

Seikkaillen elämyksiä -kirjat:

Seikkaillen elämyksiä – Seikkailukasvatuksen teoriaa ja sovelluksia
Seikkaillen elämyksiä II – Elämyksen käsitehistoriaa ja käytäntöä
Seikkaillen elämyksiä III – Suomalainen seikkailupedagogiikka

 


ISBN-10:
978-952-484-111-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
223 s.
Tekijät:
Karppinen Seppo J.A., Latomaa Timo (toim.)
Tuotekoodi 017488
26,00 €