Tutkimushaastattelu

Tutkimushaastattelu eri muodoissaan on käytetyimpiä tiedonhankinnan menetelmiä useilla tieteenaloilla. Haastattelu voidaan tehdä monista lähtökohdista käsin ja toteuttaa monin eri muodoin. Tässä kirjassa käsitellään tutkimushaastattelun niin teoreettisia kuin käytännöllisiäkin kysymyksiä ja ongelmia. Tarkastelu suuntautuu erityisesti teemahaastattelun toteutukseen.

Kirja on tarkoitettu käytännönläheiseksi oppaaksi. Siinä ohjataan muun muassa

  • haastattelun suunnitteluun
  • haastatteluteemojen kehittelyyn
  • haastattelutilanteen hallintaan ja kysymysten esittämiseen
  • eri ikäisten haastatteluun
  • haastatteluaineiston analyysiin ja raportointiin.

Kirja on tarkoitettu oppaaksi lähinnä opiskelijoille ja tutkijoille, joilla on vain vähän kokemusta haastattelusta. Se palvelee kuitenkin myös varttuneempia tutkijoita, jotka työskentelevät psykologian, kasvatustieteen, sosiologian, sosiaalityön, hoitotieteen, historian tai antropologian alueilla.


ISBN-10:
9524950731
Kustantaja:
Gaudeamus
Painovuosi:
2008
Sivumäärä:
213
Tekijät:
Sirkka Hirsjärvi, Helena Hurme
Viivakoodi 9789524950732
Tuotekoodi 28070193
Tekijä Hirsjärvi, Hurme
36,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.