Kapitalismin Vallankumouk

Kapitalismin vallankumoukset kyseenalaistaa niitä modernin yhteiskuntatutkimuk-sen sudenkuoppia, jotka kiertyvät yhä uudelleen samoihin itsepäisiin dualismeihin, kuten ystävä/vihollinen, työvoima/pääoma ja yksilöllinen/yhteisöllinen. Maurizio Lazzarato kritisoi perinteisiä vasemmistolaisia yhteiskunnallisia toimijoita ja ammattiyhdistysliikettä tarkastellen kapitalismissa tapahtuvia muutoksia uudenlaisella sosio-logis-filosofisella työkalupakilla, joka ammentaa käsitteistöä niin Gabriel Tarden so-siologiasta kuin myös Gilles Deleuzen, Michel Foucault’n ja G.W. Leibnizin filosofioista. Lazzaraton huomion keskiössä ovat kapitalismin uudet muodot ja toiminta-mekanismit, joita hän käsittelee muun muassa ”uusmonadologian” ja ”yleisöjen” kä-sitteiden kautta. Kapitalismi ei ole ainoastaan tuotannon muoto, vaan myös elä-mänmuotojen tuotantoa.


ISBN-10:
9789525169393
Kieli:
suomi
Kustantaja:
TUTKIJALIITTO
Painos:
1. painos
Painovuosi:
2006
Sidosasu:
nid.
Sivumäärä:
247
Tekijät:
Maurizio Lazzarote
Viivakoodi 9789525169393
Tuotekoodi 28060014
Tekijä Maurizio Lazzarote
25,00 €
Tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla.