TOTAKU II Toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutus, TAY Psykologian opetus- ja tutkimusklinikan julkaisuja 1/2013

Kokonaisvaltainen ja pitkäkestoinen TOTAKU monitasokuntoutus on suunnattu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille, joilla on toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ongelmia. Käsikirjassa esitellään TOTAKU-mallin teoreettisia lähtökohtia ja kuntoutuksen perusteita. Lisäksi se tarjoaa rakenteen, keskeiset sisältöalueet ja mallin puitteiksi kullekin lapsiryhmälle räätälöitävään kuntoutsohjelmaan. TOTAKU ei ole valmis ohjelmapaketti, vaan pikemminkin yhdistelmä toimintaperiaatteita, ideoita, käytännön ohjeita ja esimerkkejä, joiden avulla psykologi saa opastusta ja käytännön työkaluja TOTAKU-ryhmäkuntoutuksen käynnistämiseen. Tämä käsikirja on uudistettu laitos vuonna 2002 ilmestyneestä käsikirjasta Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ryhmäkuntoutus TOTAKU:sta.

ISBN-10:
978-951-44-9171-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
95 [28] s.
Tekijät:
Rantanen Kati, Vierikko Elina, Nieminen Pirkko
Tuotekoodi 014905
40,00 €