Kohti turvallisempaa oppilaitosta!, Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuuskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita.

Kohti turvallisempaa oppilaitosta - uusi kirja opastaa käsitteisiin ja keinoihin. \n\nOppilaitosten äärimmäinen väkivalta on nostanut turvallisuuskulttuurin kehittämiskohteeksi. Turvallisuus ei kuitenkaan liity vain väkivaltaan tai tapaturmiin, vaan se on osa oppilaitosten aktiivista ja jokapäiväistä toimintaa. Turvallisuuden subjektiivinen kokemus, ympäristön tekniset ratkaisut ja riskienhallinta edustavat turvallisuuskulttuurin erilaisia näkökulmia. \nKohti turvallisempaa oppilaitosta! on uusi tutkimusjulkaisu, jonka artikkeleissa lähestytään oppilaitosten turvallisuuden edistämistä käsitteiden, toimintakulttuurin, tutkimuksen, oppijan ja käytännön kehittämishankkeiden kautta. Kirja antaa vastauksia ja herättää kysymyksiä liittyen käynnissä olevaan keskusteluun oppilaitosten turvallisuuden kehittämisestä. Kirjoittajat työskentelevät opetus-, pelastus- ja turvallisuusalalla tai tutkivat näitä aloja. \nTeos on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisen osan kirjoittajat kuvaavat turvallisuuden toimintakulttuuria ja esille nousevat muun muassa turvallisen oppimisympäristön ja turvallisuuskasvatuksen suhde oppilaitoskontekstissa, työturvallisuus käsityössä, keskinäisriippuvuuksia tarkasteleva kokonaisturvallisuuden glokaali näkökulma ja tutkimusmenetelmien kehittäminen. \nTeoksen toisen osan artikkeleissa tarkastellaan turvallisuutta oppijalähtöisesti. Artikkelit käsittelevät muun muassa turvallisuutta hyvinvoinnin osana sekä oppimisympäristöjä, väkivallan kokemista ja häiriökäyttäytymistä koulupäivän turvallisuutta uhkaavina tekijöinä. \nKolmannessa osassa esitellään käytännön toimia turvallisuuden edistämiseksi. Artikkelit käsittelevät koulusurmia, yläasteen turvakurssia ja yritteliäistä toimintaa kannustavaa leirikouluprojektia, henkilöturvallisuutta sekä käyttäytymisen haasteita. Mukana on myös puheenvuoro poliisin ja oppilaitosten välisen yhteistyön puolesta. \nTeos edistää turvallisuuspedagogiikan kehittymistä omaksi tutkimusalueekseen. \n\n

ISBN-10:
978-95144-8788-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
250 s.
Tekijät:
Lindfors Eila (toim.)
Tuotekoodi 014900
28,00 €