Ruudusta Raunioon, Valtio-opin ja kansainvälisen politiikan opetus YKK:ssa ja Tampereen yliopistossa 1925-2010

Valtio-oppia alkoi opettaa Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa heti sen perustamisvuonna 1925 koulun perustajahahmo FT Yrjö Ruutu. Ensimmäinen laudaturtutkielma valtio-opissa hyväksyttiin 1932. \nValtio-opin ensimmäinen professuuri perustettiin 1945. Sen hoitajaksi tuli sittemmin Helsingin yliopistoon siirtynyt FT Jussi Teljo. Kansainvälinen politiikka sai professuurin 1945, sitä hoiti Yrjö Ruutu, ensin vt:nä ja sitten vakinaisena. Oppituoli kuitenkin lakkautettiin Ruudun jäätyä eläkkeelle. Se perustettiin uudelleen 1966 ja sen ensimmäiseksi haltijaksi tuli VTT Klaus Törnudd. \nLaitos syntyi 60-luvun alussa kun oppiainesiin alettiin perustaa assistentin toimia. Itsenäisen laitoksen viimeisenä esimiehenä toimi professori Tapio Raunio vuosina 2009-2010. Ruudun tavoin hänenkin opetuksensa liikkui sekä valtio-opin että kansainvälisen politiikan alueella. \nVuosina 1932-2010 laitoksen kahdessa oppiaineessa on valmistunut yli 1500 laudaturtutkielmaa ja lähes 150 väitöskirjaa ja lisensiaattityötä. Tämä teos sisältää laitoshistoriikin lisäksi henkilökohtaisia muisteluja laitokselta ja täydellisen opinnäyteluettelon vuoden 2010 loppuun saakka.\n\n

ISBN-10:
978-951-44-8670-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
291 s.
Tekijät:
Borg Olavi (toim.)
Tuotekoodi 014898
25,00 €