Tampereen koulun oppihistoria, Julkisoikeus yliopistojen oppiaineena 1965-2011

”Mikä henki meitä kantoi” oli teemana vuonna 2010 Tampereella järjestetyssä julkisoikeuden oppihistoriaseminaarissa. Tässä teoksessa julkaistaan seminaarin alustukset. Niissä tarkastellaan, millä tavalla tamperelainen julkisoikeus syntyi, miten ja miksi se herätti niin suurta huomiota ja intohimoja. Mistä kumpusi tutkijoiden innostus ja millainen vaikutus uudenlaisia kysymyksiä asettaneella oikeutta koskevalla tutkimuksella oli? Julkaisussa analysoidaan myös, millä tavoin oikeustieteellisten tiedekuntien ulkopuolella harjoitettava julkisoikeudellinen koulutus ja tutkimus ovat kehittyneet ja laajentuneet. Kirjoittajat arvioivat niin ikään, millaisen roolin alun perin uudenlaiseksi tarkoitettu koulutus ja tutkimus ovat ajan myötä saaneet ja millainen on niiden tulevaisuus eri yliopistoissa.

ISBN-10:
978-951-44-8665-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
178 s.
Tekijät:
Kultalahti Jukka (toim.)
Tuotekoodi 014897
25,00 €