Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan, Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena

Suomalaiset naistenlehdet ovat historiansa aikana ottaneet aktiivisesti osaa kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen ja yhteiskunnan modernisaatioprosessiin. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna suomalaisten naistenlehtien kulttuurinen paikka on nimenomaan yhteiskunnallinen, ja tähän perustuvat myös suomalaisiin naistenlehtiin liittyvät erityiset odotukset- ja pettymykset, jos odotuksiin ei ympäristön mielestä riittävällä tavalla vastata. \nTutkimuksessa esiteltiin haastattelu- ja lehtiaineistoille kysymyksiä suomalaisten naistenlehtien tuottamasta julkisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta. \nTutkimus tarkastelee sitä, millaista on tämän päivän naistenlehtijournalismi suhteessa aikaisempaan, miten lehden tekijät ymmärtävät itsensä journalisteina ja millaisena he näkevät oman lehtensä ja sen roolin julkisuuden muotona. Tutkimuksen aineistona toimivat toimittajien haastattelut yhdestätoista tällä hetkellä ilmestyvästä naistenlehdestä sekä kolmen suomalaisen naistenlehden sisällönanalyysit viideltä vuosikymmeneltä.

ISBN-10:
978-951-44-8373-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
104 s.
Tekijät:
Ruoho Iiris & Saarenmaa Laura
Tuotekoodi 014888
20,00 €