Luottamuksen kuva, Lukijoiden näkemyksiä uutiskuvien uskottavuudesta

Luottavatko lehtien lukijat uutiskuviin? Mihin piirtyvät hyväksyttävän kuvankäsittelyn rajat? Millainen on lukijoiden visuaalinen lukutaito? \n\nLuottamuksen kuva valottaa lukijoiden luottamusta uutiskuviin digitaalisen kuvankäsittelyn aikakaudella. Luottamus on monimutkainen sosiaalinen suhde, jossa on useita tasoja. Teemahaastatteluista jäsentyy neljä keskeistä luottamuksen kehystä: hiljainen, arvioiva ja kontekstualisoiva luottamus sekä epäilys. Lomaketutkimus osoittaa, että lehtien lukijat sallivat enemmän kuvan digitaalista muokkausta kuin ammattijournalistit. \n\nLukijat käyttävät visuaalista lukutaitoaan rakentaessaan suhdetta uutiskuvaan ja osaavat analysoida uutiskuvia hyvinkin syvällisesti. Keskeinen kysymys ei olekaan se, onko lukijoilla visuaalista lukutaitoa, vaan milloin sitä käytetään. \n

ISBN-10:
978-951-44-8147-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
141 s.
Tekijät:
Puustinen Liina & Seppänen Janne
Tuotekoodi 014881
20,00 €