Johtamisen vaikutus organisaation tuloksellisuuteen, Tay. Johtamistieteiden laitos

Johtaminen on ollut professori Ismo Lumijärven tutkimustyön kohteena monissa erilaisissa hankkeissa vuosien varrella. Kiinnostus on kohdistunut erityisesti johtamismalleihin, kuten osallistuvaan johtamiseen, laatujohtamiseen sekä tulosjohtamiseen. Tässä teoksessa Lumijärvi paneutuu johtajuuden ja erilaisten johtamismallien todennettuun merkitykseen organisaation tuloksellisuudelle. Millaista tukea löytyy olettamuksille johtamisen yhteydestä korkeaan tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen? Samalla tutkimuksessa selvitetään mekanismia, joka aikaansaa yhteyden: millaisella mekanismilla johtamistoiminnan katsotaan ja uskotaan vaikuttavan tuloksellisuuteen ja millaisia ehtoja ympäristö asettaa johtamisen ja tuloksen positiivisen yhteyden toteutuvuudelle. Teos on tiivis mutta monipuolinen kartoitus viime vuosien johtamistutkimuksesta aihealueelta.\n\nKysymys johtamisen ja tuloksellisuuden välisestä riippuvuudesta on perustavanlaatuinen tutkijalle, joka työkseen opettaa johtamismalleista ja uskoo tiettyjen mallien positiiviseen merkitykseen tuloksen tekemisessä. Teos on hyödyllinen perusteos kaikille niille, jotka haluavat syventyä johtajuuden perusteisiin ja vankentaa tietämystään johtamisen ja huipputuloksen välisistä suhteista.

ISBN-10:
978-951-44-7962-5
Kieli:
fin
Sivumäärä:
128 s.
Tekijät:
Lumijärvi Ismo
Tuotekoodi 014873
17,00 €