Näkökulmia kansainvälisen politiikan tutkimukseen (3. uudistettu painos), Studia Politica Tamperensis 18

Kirja esittelee kansainvälisen politiikan tieteenalaa Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan oppiaineen näkökulmasta. Sen painopistealat – maailmanpolitiikka, Eurooppa-tutkimus sekä rauhan- ja konfliktintutkimus - hahmotetaan johdantoluvuilla ja tutkimusesimerkeillä. Teos on tarkoitettupääsykoekirjaksi, mutta myös muut kansainvälisen politiikan tutkimuksesta kiinnostuneet voivat sen lukea.

ISBN-10:
978-951-44-7941-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
376 s.
Tekijät:
Harle Vilho (toim.)
Tuotekoodi 014872
25,00 €