Media vallan verkoissa

Media vallan verkoissa avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ja miten päättäjät pyrkivät käyttämään mediaa vallankäyttönsä välineenä. Teoreettisesti tutkimus kytkeytyy yhteiskunnan medioitumisesta käytävään keskusteluun.\n\n\nMediavallan kysymyksiä tarkastellaan kolmen konkreettisen tapauksen kautta. Aiheina ovat kuntien hoitohenkilöstön palkkakiista 2007, hanke innovaatioyliopiston perustamiseksi ja kysymys poliisin valtaoikeuksista erityisesti vuonna 2006 järjestetyn Smash Asem -mielenosoituksen yhteydessä. Aineistoina on näitä tapauksia koskevia journalistisia juttuja, tapausten keskeisten osallisten teemahaastatteluja sekä kyselyaineisto, jolla luodataan laajemmin suomalaisten päättäjien näkemyksiä median roolista vallankäytössä.

ISBN-10:
978-951-44-8071-3
Kieli:
fin
Sivumäärä:
476 s.
Tekijät:
Kunelius Risto, Noppari Elina, Reunanen Esa
Tuotekoodi 014870
30,00 €