Inklusiivinen erilaisuus kasvatuksessa, Opettajankoulutuslaitos

Opettajat ovat kaikkialla Euroopassa todenneet suurimmaksi haasteeksi työssään oppilaiden erojen käsittelyn ja erilaisuuden kohtaamisen. Myös käsitteenä erilaisuus on haastava. Koulutuspoliittisessa keskustelussa se usein määritellään yhden valitun näkökulman kautta. Eroja kuvataan kognitiivisina, kielellisinä, kulttuurisina, etnisinä tai sukupuoleen liittyvinä. Tässä teoksessa erilaisuuden eri ulottuvuuksia tarkastellaan sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta.\n\nKirja on syntynyt Erilaisuus kasvatuksessa -hankkeen (2004-2008) siivittämänä Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa. Hankkeen tarkoituksena oli herättää kriittistä keskustelua erilaisuuden tematiikasta, rakentaa tutkijaverkostoa ja uudistaa opettajankoulutusta. Työskentely eteni laajenevin verkostopalaverein. Niihin kutsuttiin tutkijoita eri tieteenaloilta, opettajia ja opettajankouluttajia. Esille tuotiin myös opettajaopiskelijoiden kokemuksia ja odotuksia. Kollektiivinen reflektointi herätti kysymyksiä: Nähdäänkö erilainen ulkopuolisena vai luetaanko erilaisuus joukkoon? Miten opettajanopiskelijat perehdytetään oppilaiden erojen moninaisuuteen? Mitä on inklusiivinen erilaisuus?\n\nKirja tarjoaa näkökulmia erilaisuuden haasteiden parissa askaroiville opettajaopiskelijoille, opettajille, tutkijoille ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita viitoittamaan sellaista yhteiskuntaa, jossa erilaisuus kasvatuksessa otetaan tarkasteluun ennakkoluulottomasti ja samalla tietoisesti ennakoiden.

ISBN-10:
978-951-44-7789-8
Kieli:
fin, ger, eng
Sivumäärä:
102 s.
Tekijät:
Mäkinen Marita & Nikander Esko & Pantzar Tuula & Saari Antti
Tuotekoodi 014868
25,00 €