Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen työpaikoilla.Enemmän joustoa yrityksiin., Yhteiskuntatutkimuksen instituutti

Perhe ja työ –hankkeen tavoitteena oli selvittää mitä esteitä ja mahdollisuuksia työpaikoilla voi olla työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi sekä käynnistää kehittämistoimia yhdessä työpaikkojen johdon ja henkilöstön kanssa yleisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen tavoitteena oli myös etsiä työpaikkakohtaisen kehittämistyön avulla konkreettisia käytännönläheisiä keinoja perheen ja työn yhteensovittamisen helpottamiseksi sekä perheystävällisten käytäntöjen luomiseksi työpaikoille. Hankkeessa ei lähdetty etsimään tietyn alan yrityksiä, vaan mukaan otettiin kaikki kiinnostuneet työpaikat niiden toimialasta riippumatta. Tarkoituksena oli viedä perhe ja työ – teemaa yritysten arkeen avoimesti ja kunkin yrityksen erityispiirteet huomioiden. Tämän vuoksi kehittämistyöstä yritysten kanssa tulikin tavallista intensiivisempää. Lisäksi tavoitteena oli kannustaa erityisesti miesenemmistöisten työpaikkojen johtoa ja henkilöstöä kiinnittämään huomiota yksityiselämän ja työn yhteensovittamiseen, vaikka kehittämistyötä haluttiin tehdä niin naisenemmistöisissä kuin sukupuoleltaan tasapainoisissakin työpaikoissa.

ISBN-10:
978-951-44-7604-4
Kieli:
fin
Sivumäärä:
80 s.
Tekijät:
Kempe Jouni & Kivimäki Riikka & Otonkorpi-Lehtoranta Katri
Tuotekoodi 014860
15,00 €