Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2, Kasvatustieteiden laitos

Kirjassa luodataan kriittisen pedagogiikan ja kokemuksellisen tiedon suhteita. Kirjoittajien lähtökohta on oppimisen liittyminen eletyn kokemuksen moniin muotoihin: keholliseen, sosiokulttuuriseen ja sensuaalis-emotionaaliseen koulu- ja informaalioppimisen tuottamaan, sekä yhteiskuntaluokan ja populaarikulttuurin välittämään kokemukseen.\n\n\nKriittisessä pedagogiikassa tavoitellaan valistunutta ihmistä, joka opinnollisin toimin ja rakkaudellisin teoin kantaa vastuuta yhteisistä asioista.\n

ISBN-10:
978-951-44-7543-6
Kieli:
fin
Sivumäärä:
204 s.
Tekijät:
Lanas Maija & Niinistö Hanna & Suoranta Juha
Tuotekoodi 014847
16,00 €