Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2008, Tiedotusopin laitos. Journalismin tutkimusyksikkö

Uutismedian vuosiseuranta on toisen kerran toteutettu systemaattinen erittely suomalaisten sanomalehtien etusivujen sekä TV:n ja radion pääuutisten sisällöistä. Tutkimuksen kohteena oli 19 uutisvälinettä, joista 8 oli joukkoviestimien internetsivustoja. \n\nTavoitteena oli kartoittaa ennen mutta sitä, mistä kirjoitetaan tai puhutaan, ketkä julkisuudessa esiintyivät, mitkä ovat sukupuolten ja ikäryhmien määrälliset suhteet keskeisten toimijoiden joukossa ja mikä on väkivaltaa tai seksuaalisuutta koskevan aineiston osuus. \n\nTulosten perusteella talouteen liittyvien asioiden käsittely on lisääntynyt politiikan kustannuksella, lapsilla ja eläkeläisillä ei juuri ole asiaa pääuutisiin, ja miehet pääsevät niihin lähes kolme kertaa niin usein kuin naiset. Vuoden 2006 aineistoon verrattuna onnettomuus- ja rikosuutisten määrä on kasvanut, ja niitä oli erityisen runsaasti tutkituilla internetsivuilla. \n

ISBN-10:
978-951-44-7549-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
132 s.
Tekijät:
Suikkanen Risto & Saloniemi Aira & Holma Aino
Tuotekoodi 014845
15,00 €