Maahanmuuttaja mediakäyttäjänä, Tiedotusopin laitos

Tämä tutkimus on osa laajempaa Maahanmuutto ja media-projektia, jossa selvitetään Suomessa asuvien maahanmuuttajien mediankäyttöä ja vertaillaan heidän ja syntyperäisten suomalaisten tulkintoja suomalaisista mediasisällöistä. \nTutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa joukkoviestinnän merkityksestä kotoutumisen edistämiseksi ja valtaväestön ja muualta tänne muuttaneiden välisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.\n\n

ISBN-10:
978-951-44-7529-0
Kieli:
fin
Sivumäärä:
117 s.
Tekijät:
Maasilta Mari & Simola Anna & af Heurlin Heidi
Tuotekoodi 014844
15,00 €