Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa, Tiedotusopin laitos

Median murros pakottaa iltapäivälehdet hakemaan uutta roolia lukijoiden arjessa. Iltapäivälehtien erottautumiskeinoja muihin tiedotusvälineisiin nähden ovat muun muassa uutisoinnin suuri volyymi, yksityiskohtaisuus, tapahtumien aiheuttamista tunnereaktioista kertominen ja enenevässä määrin arjen hyötytieto lukijoille.\n\nVerkon ansiosta iltapäivälehdet ovat palanneet juurilleen nopeina tiedonvälittäjinä, mutta aikaetu muihin välineisiin nähden on kiristynyt muutamiin minuutteihin.\n\nTutkimuksessa analysoitiin Ilta-Sanomien ja Iltalehden sisältöjä määrällisin ja laadullisin menetelmin vuosilta 1985–2007. Laadullisessa tarkastelussa kohteena olivat perhesurma- ja politiikan uutisointi, joista jälkimmäisessä analysoitiin uusien hallitusten nimitysuutisia ja ministereiden avioeroja koskevaa lehtikirjoittelua. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin pohjoismaisten iltapäivälehtien viihdejournalismin ominaispiirteitä.

ISBN-10:
978-951-44-7495-8
Kieli:
fin
Sivumäärä:
245 s.
Tekijät:
Kivioja Pasi
Tuotekoodi 014843
25,00 €