Islam suomalaisissa joukkoviestimissä, Tiedotusopin laitos. Julkaisuja A103/2008

Islam on viime vuosiin saakka pysynyt suomalaisille etäisenä, mutta sen merkitys niin meillä kuin muuallakin on lisääntymässä. Keskustelussa islamin suhteesta Suomeen ja suomalaisiin törmätään väistämättä myös islamin käsittelyyn mediassa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ihmisten tiedonsaanti on entistä enemmän tiedotusvälineiden varassa, ja näin on asianlaita myös islamin kohdalla. Mitä vähemmän kokemuksia ihmisillä on jostain asiasta oman arkielämänsä kautta, sitä vahvemmin heidän käsityksiinsä vaikuttaa aiheen käsittely mediassa.\n\nTässä tutkimusraportissa analysoidaan Suomalaisen uutismedian tapoja kuvata islamia. Tutkimusta varten tehtiin systemaattinen mediaseuranta vuonna 2007, jossa huomionkohteena oli rutiininomaisen, tavallisen uutisoinnin yhteydessä syntyvä kuva islamista. Raportissa käsitellään niin ulkomaanuutisten islamia kuin Suomen islamia ja muslimeita. \n\nTutkimus on toteutettu Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen Journalismin tutkimusyksikössä osana opetusministeriön rahoittamaa Rasismi ja etnisyys mediassa –hanketta. \n

ISBN-10:
978-951-44-7203-9
Kieli:
fin
Sivumäärä:
70 s
Tekijät:
Maasilta Mari, Rahkonen Juho &, Raittila Pentti
Tuotekoodi 014825
12,00 €